Mille Light Copper

Mille Light Copper

Eroderande kopparbaserad bottenfärg.
För alla fartområden och alla material utom aluminium.
Övermålningsbar på alla polerande bottenfärger.
Upp till 30 knop.
12,5 m2/l

Får användas från Örskär till Norska gränsen.