Hempel färgborttagning

Hempel färgborttagning

Paint Stripper
Kraftfull färgborttagare för 1-komp. färg, bottenfärg, fernissa på flesta material - ej ABS.

Skadar ej gelcoat eller 2-komp. färg. Tixotrop.