Classic Varnish

Classic Varnish

Högblank fyllig traditionell båtfernissa för samtliga träslag utvändigt.
Baserad på kinesisk träolja.
17 m2/l