Light Primer

Light Primer

Epoxibaserad tät 2-komp. grundfärg för glasfiber, stål, plywood, aluminium och ferro-cement över/under vattenlinjen.

Minskar risken för böldpest.

8,2 m2/l (Light Primer spray 3 m2/l)