Sealer 599

Sealer 599

2-komp. tunnflytande färglös epoxilack till försegling av träytor, plywood och ferrocement. Ej på gelcoatytor.
10 m2/l