Försänkt bult

Försänkt bult

Flatförsänkt maskinskruv med spår.